Voor wie?
Onderwijsorganisaties: schoolbesturen, scholen, teams, kennisinstellingen, onderwijsgerelateerde publieke en private organisaties voor basisonderwijs, voorgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs.

Waarom?
Veel vraagstukken zijn complex en de antwoorden erop zijn niet te Googlen. Het inrichten van een helder proces is noodzakelijk om met deze materie om te gaan en veel mensen er bij te betrekken. vaak wordt in beleidsstukken en plannen vergeten dat er ook een (verander)strategie nodig is. Anders komen er alleen maar vragen bij, zoals: hoe krijgen we ze mee, waarom duurt het zo lang, wie gaat er eigenlijk over of hoe doen anderen dat eigenlijk?

Aanpak?
Het begint met het scherpstellen van het vraagstuk en de deelvragen. Welke kennis ontbreekt er nog? Dat kan gaan om inhoudelijke (wetenschappelijke) kennis, maar ook om zicht op trends/innovatie of zien hoe anderen iets dergelijks aanpakken. Of kennis over veranderkunde en communicatiestrategieën. OnderwijsReizen start met een vraagverheldering, biedt op basis daarvan een ‘reisvoorstel’ aan en begeleidt het hele proces. Of er nu daadwerkelijk een werktrip plaatsvindt of niet.

Maatwerk?
Ja, het aanbod is maatwerk. Maar OnderwijsReizen werkt vanuit een paar vaste principes:

  • per organisatie zijn er meerdere betrokkenen in verschillende rollen;
  • er is altijd sprake van gezamenlijk leren, kennisontwikkeling en kennisdeling;
  • het eigen vraagstuk staat centraal in het hele proces;
  • leren van anderen (bv. werkbezoek, conferentie of iets anders) is altijd onderdeel van het proces;
  • de focus ligt op het creëren van waarde voor en met betrokkenen, iedereen draagt daar aan bij.

 

Nieuwsgierig naar uw reisvoorstel? Neem contact op.